“VALORILE ASOCIATE MUNCII DE CĂTRE ADOLESCENŢI”

SCOP:
 • Identificarea noilor tendinţe valorice în orientarea şcolară şi profesională, tendinţe ce ar putea constitui repere metodologice în constituirea conţinuturilor şi strategiilor didactice;
 • Pe de altă parte, localizarea factorilor de decizie în alegerea “traseului şcolar şi profesional” are rolul de a oferi o serie de explicaţii cu privire la importanţa influenţelor externe în planul motivaţional intern.

OBIECTIVE:
 • Identificarea factorilor de decizie în orientarea şcolară şi profesională;
 • Identificarea grilei valorice în funcţie de nivelul şcolarizării (şi, implicit vârsta);
 • Identificarea domeniilor profesionale care prezintă un interes de maximă actualitate;
 • Identificarea nivelului de cunoaştere cu privire la profesia dorită;
 • Identificarea traseului educaţional în alegerea profesiei alese;


GRUP TINTA:
Ancheta pe bază de chestionar a fost realizată pe un eşantion de 332 de elevi . a fost folosita tehnica “cluster”

PERIOADA: anul scolar 2004-2005

CONCLUZII:

 • Cercetarea realizată poate constitui un punct de plecare în structurarea unor demersuri educative care să întărească ideea de “europenizare” a culturii educaţionale.
 • Valorile tradiţionale (stabilitate, siguranţă) care, încă, reprezintă o componentă autentică la nivelul mentalităţii existente nu trebuie a fi considerate ca blocante în traseul profesional, ci, dimpotrivă, ele pot fi apreciate ca resursă intrinsecă în devenirea profesională.
 • Tranziţia la nivel macroeconomic se reflectă şi în tranziţia la nivel axiologic, fapt pentru care se impun strategii educaţionale care să iniţieze şi să cultive comportamente active, flexibile, adaptative, cerute pe piaţa muncii.
 • Cercetarea prezentă a identificat existenţa unei schimbări la nivel cognitiv, dar se pune problema implementării la nivel instrumental a acelor aptitudini, abilităţi care să-i asigure eficienţa în plan profesional.

 

Copyright © 2011 C.J.R.A.E. Galati