STUDII SI CERCETARI

Centrul Judeţen de Resurse şi Asistenţă Educaţională realizează constant, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Galaţi dar şi cu alţi parteneri, diverse studii şi cercetări ştiinţifice, ţinându-se cont de nevoile identificate în rândul beneficiarilor noştri, de indicatorii relevanţi din analiza anuală a mediului educaţional sau alte aspecte semnificative ale problematicii şcolare.

 

De asemenea, cercetările realizate se pliază pe programele anuale desfăşurate la nivelul CJAP şi a reţelei cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, venind în completarea activităţilor şi acţiunilor proiectate în cadrul acestora. Ţinem cont şi de sugestiile/propunerile celor cu care colaboram în demersurile noastre, fiind deschişi iniţiativelor în acest plan.


Lucrăm într-un mod riguros, responsabil, deoarece ne dorim ca aceste date să fie nu doar autentice şi validate ştiinţific dar şi utile, atât populaţiei vizate cât şi activităţilor noastre de consiliere şi orientare. În cadrul cercetărilor se utilizează eşantioane reprezentativ, iar în funcţie de specificul fiecărui studiu în parte, grupul ţintă îl reprezintă elevii, părinţii acestora şi profesorii din unităţile de invăţământ din judeţul Galaţi.


Instrumentele standard utilizate în cadrul cercetărilor noastre sunt chestionarele. Culegerea datelor se realizează utilizând metode precum:

  • Person-administered: prin care operatorul citeşte intrebările
  • Self-administered: unde respondentul completează singur chestionarul primit.

Prin procesarea datelor determinăm indicatorii de interes, utilizăm teste statistice care să valideze datele noastre, analizăm distribuţia răspunsurilor, realizăm corelaţiile importante, graficele semnificative şi în final…formulăm concluziile.


Anual elaborăm ancheta de orientare şcolară privind opţiunile elevilor claselor terminale cu privire la traseul şolar şi profesional, date ce sunt incluse în Ghidul OSP.


La nivelul CJAP şi reţelei de cabinete realizăm studii şi cercetări care vizează teme din cele mai diverse: eficienţa comunicării părinţi-copii, problematica EMO, valorile tinerilor în societatea românească, violenţa şcolară – strategii de intervenţie psihocomportamentale, disciplina muncii şcolare, agresivitatea din emisiunile TV şi jocurile pe calculator cu conţinut violent, stilul de viaţă sănătos, motivaţia învăţării, absenteismul/abandonul şcolar, prietenii noştri: calculatorul, TV sau grupul de prieteni?, alternative de petrecere a timpului liber etc.


Diseminarea rezultatelor cercetării se realizează în diferite moduri: în cadrul diferitelor activităţi organizate la nivelul CJAP/CJRAE, precum Conferinţele CJAP, în activităţile metodice planificate semestrial, în consiliile profesorale din unităţile de învăţământ în care s-a realizat cercetarea sau în diferite publicaţii de specialitate, la nivel local, judeţean sau naţional.


“În primul rând este propriu omului căutarea şi cercetarea adevărului.”
Marcus Tullius Cicero

 

Studii si cercetari:

 

Copyright © 2011 C.J.R.A.E. Galati