Program desfăşurat de CJRAE/CJAP

TU ALEGI, FII CONŞTIENT DE RISCURI....
Program de prevenire a delicvenţei juvenile

Scopul programului:

 • Prevenirea comiterii unor fapte agresive, violente si antisociale / penale de către minorii implicati în procesul educaţional.

Obiective :

 • Cunoaşterea cadrului normativ, a importanţei existenţei unor legi, reguli sociale
 • Identificarea factorilor favorizanţi sau determinaţi ai comportamentelor delincvente – grup de prieteni, familia, mass-media
 • Dezvoltarea capacităţii de decizie responsabilă în situaţii de risc
 • Însuşirea modalităţilor de rezistenţă la presiunea grupului şi a unor strategii comportamentale adecvate


Grup ţintă:

 • Elevii, profesorii diriginţi şi părinţii elevilor din liceele şi şcolile gălăţene


ACTIVITĂŢI derulate cu obiective privind:

 • Prevenirea comiterii unor fapte antisociale/penale de către minorii implicaţi în procesul educaţional
 • Cunoaşterea cadrului normativ, a importanţei existenţei legilor, regulilor sociale
 • Identificarea factorilor favorizanţi sau determinanţi ai comportamentelor delicvente – grup de prieteni, familia, mass-media
 • Dezvoltarea capacităţii de decizie responsabilă în situaţii de risc
 • Însuşirea modalităţilor de rezistenţă la presiunea grupului şi a unor strategii comportamentale adecvate.

 

Copyright © 2011 C.J.R.A.E. Galati