Jurnal legistlativ

  • Ordinul Nr. 5.555/2011
    pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene de resurse si asistenta educationala.
  • Ordinul Nr. 5.573/2011
    pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului special si special integrat.
  • Ordinul Nr. 5.574/2011
    pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa.

 

Copyright © 2011 C.J.R.A.E. Galati