CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor reprezintă un proces complex de pregătire şi îndrumare a acestora spre anumite forme de activitate şcolară şi academică, studii, care să le permită apoi alegerea unor domenii profesionale şi ocupaţii distincte care să concorde cu aptitudinile si interesele lor. Dezvoltarea identităţii vocaţionale şi pregătirea tinerilor pentru carieră este unul dintre obiectivele principale ale întregului proces de învăţământ.

Cunoştinţele, abilităţile şi deprinderile dobândite în şcoală trebuie să le permită acestora să-şi dezvolte individual o carieră profesională. Exercitarea unei profesii la un nivel de performanţă ridicat necesită un ansamblu de aptitudini specifice, o motivaţie (interese, valori, atitudini) adecvată, precum şi o serie de caracteristici ale personalităţii care pot constitui resurse cheie ale succesului în acea profesie. Baza formării profesionale se pune încă din şcoală, începând cu alegerea profilului liceal pe care elevii, absolvenţi de clasa a VIII-a, o au de făcut sau a specializărilor universitare, în cazul elevilor de liceu.

Când apelezi la consiliere în carieră?

 • dacă eşti încă elev şi nu ştii ce studii să alegi;
 • dacă eşti student, şomer sau lucrezi, dar cauţi un loc de muncă mai bun sau în alt domeniu;
 • dacă eşti confuz, dezorientat, indecis în ce priveşte cariera ta prezentă sau viitoare;
 • dacă trăieşti momente de frustrare, de neîncredere în forţele proprii;
 • dacă rişti un eşec şcolar / social sau de adaptare la condiţiile pieţei muncii;
 • dacă ai temeri legate de prezenţa ta la un eventual interviu de angajare...

Consilierea şi orientarea pentru carieră te ajută să te descoperi şi să te valorizezi pe tine însuţi, alegând profesia care ţi se potriveşte.

 • Şedintele de consiliere pot fi individuale (pentru parcurgerea etapei de auto-cunoaştere, conceperea proiectului vocaţional sau profesional, realizarea portofoliului personal) sau de grup (simularea interviului, training de comunicare).

Apelând la consiliere în carieră asimilezi un set de informaţii despre:

 • cunoştinţe despre sine;
 • informaţii ocupaţionale;
 • luarea deciziei;
 • planificare;
 • rezolvare de probleme.

Consilierul şcolar te poate ajuta să îţi descoperi cariera potrivită prin următoarele activităţi:

1. Realizarea profilului psiho-profesional – prin teste şi chestionare de auto-cunoaştere şi evaluare;
2. Conceperea proiectului vocaţional sau profesional:

 • informare privind posibilităţile educaţionale şi piaţa muncii;
 • alcătuirea planului de studii sau de carieră.

3. Realizarea portofoliului personal:

 • redactarea CV-ului;
 • redactarea scrisorii de intenţie;
 • obţinerea recomandărilor;
 • ilustrarea tuturor proiectelor realizate până în prezent.

4. Simularea interviului (de recrutare, de selecţie, pentru obţinerea unei burse etc.) sau, în functie de situaţie, training de comunicare interpersonală.


Întrebări tipice ale planificării carierei:

 • Am identificat complet şi sigur problema? Cu ce încep?
 • De ce informaţii am nevoie? Ce nu ştiu şi despre ce?
 • De cine am nevoie pentru a obţine informaţii suplimentare, evaluări, sprijin?
 • Este necesar să fac o planificare în timp a acestor paşi?
 • Ce obstacole prevăd că s-ar putea ivi?
 • Ce soluţii am pentru a face faţă la aceste obstacole?
 • Pe care dintre aceste obstacole aş putea sigur să le înving?
 • Care este lista priorităţilor mele?
 • Ce schimbări pot aduce acestei liste?
 • Care dintre ideile planului meu nu sunt realiste?


„Succesul este o călătorie, nu o destinaţie!”
Ben Sweetland

 

Copyright © 2011 C.J.R.A.E. Galati