copii in jurul mesei invatand

Consiliere educaţională (pedagogică):

 • Este ansamblul de acţiuni pedagogice centrate pe prevenţie, explicând motivele (cauzele dificultăţilor comportamentale, relaţionale şi emoţionale
 • Oferă repere pentru sănătatea mentală, psiho-emoţională, socială, fizică, spirituală a copiilor şi a adolescenţilor.
 • Este o relaţie inter-umană de asistenţă şi suport a grupului de elevi în scopul dezvoltării personale şi în scopul prevenţiei situaţiei de criză.

Tematica activităţilor de consiliere educatională vizează:

 • cunoaşterea şi imaginea de sine,
 • dezvoltarea unor abilităţi de comunicare, de management al conflictului.
 • dezvoltarea abilităţilor sociale (ex. asertivitatea)
 • dezvoltarea abilităţilor de prevenire, a consumului de droguri, alcool şi tutun
 • prevenirea bolilor cu transmisie sexuală C.B.T.S.
 • controlul stresului.
 • prevenirea, dezvoltarea abilităţilor de prevenire a depresiei, anxietăţii, agresivităţii şi delirului suicidal
 • tehnici de învăţare eficientă, managementul timpului, consiliere vocaţională, dezvoltarea creativităţii, informaţii privind alegerea unui traseu şcolar/profesional


Aria consilierii educaţionale se desfăşoară pe 3 compartimente:

 • Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere, imaginea de sine, adaptare şi integrare socială, reuşita şcolară, crize de dezvoltare, situaţii de criză, rezolvarea şi depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de învăţare eficiente, orientare a carierei.
 • Consultaţii cu profesorii în probleme legate de: cunoaşterea elevilor, înţelegerea problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, în identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-elev
 • Consultaţii cu părinţii în probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei cu propriii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului.

Nu există o delimitare strictă între consilierea psihologică şi cea educaţională.
Consilierea educaţională presupune elemente de consiliere suportivă, de dezvoltare, elemente de consiliere informaţională, vocaţională, însă psihologul şcolar deţine competenţe în ceea ce numim consiliere de criză (este un domeniu de intervenţie ce ţine strict de intervenţia psihologului).

 

Copyright © 2011 C.J.R.A.E. Galati