Factorii care influenţează motivaţia şcolară
- studiu comparativ-

OBIECTIVE
identificarea factorilor care influenţează motivaţia elevilor pentru învăţare

GRUP TINTA:
ancheta pe baza de chestionar a fost realizata pe un esantion de 1269 de elevi din Galaţi şi Tecuci.


PERIOADA: anul şcolar 2004 – 2005

CONCLUZII:

  • Pentru a participa activ la procesul de învăţământ (deci pentru a exista o motivaţie şcolară), elevii ar dori în principal ca programul şcolar sa fie mai puţin încărcat, lecţiile să fie mai interesante şi mai bine organizate, iar profesorii să evalueze aplicând acelaşi sistem de notare pentru toţi. Elevii claselor a XI-a pun accent şi pe analiză, argumentare, exprimarea liberă a propriilor opinii şi idei, precum şi pe aplicarea, în mod frecvent, a cunoştinţelor teoretice în practică. De asemenea, elevii ar dori ca părinţii şi profesorii să fie mai înţelegători, iar în şcoală să se desfăşoare mai multe activităţi extraşcolare;
  • La nivelul autoaprecierii, se observă că elevii de la SAM şi şcoala profesională consideră într-o măsură mai mare că rezultatele lor şcolare sunt conforme cu propriul potenţial; expectanţe mai înalte legate de valorificarea potenţialului au avut elevii de la liceele de prestigiu.
  • Diferenţa majoră dintre elevi şi profesori se referă la plasarea factorilor care influenţează negativ motivaţia pentru învăţare: în timp ce elevii localizează aceşti factori la nivelul şcolii, profesorii consideră că ei se regăsesc în mai mare măsură în societate şi în familie;
  • Chiar şi acolo unde identifică la nivelul sistemului de învăţământ câteva cauze, profesorii le consideră mai importante pe cele independente de activitatea lor (programe şcolare încărcate) sau pe cele care au şi o conotaţie pozitivă (indulgenţă sporită);
  • Fiind unul dintre factorii esenţiali ai reuşitei şcolare, este natural ca motivaţia să fie direct legată de calitatea şi prestaţia “actorilor” din acest mediu (elevi şi profesori); cu toate acestea, aspectul social al motivaţiei învăţării nu poate fi eludat, influenţa sa fiind determinantă în multe cazuri; studierea dimensiunii sociale a motivaţiei ar necesita însă o abordare exhaustivă, iar obiectivul nostru a fost direct legat de aspectele şcolare;

 

Copyright © 2011 C.J.R.A.E. Galati